So-sew

กิจกรรมการเย็บ ปักผ้า ทำตุ๊กตา ที่เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะสายตาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก ไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์จินตนาการและงานศิลปะในแบบของตัวเอง

- Register today