CooKids

การทำอาหารเป็นกุศโลบายฝึกความอดทนและอารมณ์ผ่านรสชาติอาหาร โดยเด็กๆ ที่มีความสนใจในการทำอาหาร จะได้ฝึกพื้นฐานการเรียนรู้ การดัดแปลงและผสมผสานระหว่างศิลปะของความอร่อยและความสวยงาม เพราะเราเชื่อแน่ว่ากิจกรรมนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ ผู้ปฏิบัติ ได้แบ่งปันความรักไปกับความอร่อยและรอยยิ้ม ^___^

- Register today