Book Binding

สร้างสรรหนังสือทำมือในแบบฉบับของตัวเอง โดยที่เด็กๆ ที่รักการประดิษฐ์ประดอย จะได้มีโอกาสนำเศษวัสดุ กระดาษหรือของที่มีใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ มากไปกว่านั้นเด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีถนอมและรักษาสมุดหรือหนังสือให้อยู่ในสภาพที่ดีและน่าใช้กันค่ะ

- Register today