Board Games – TH

Exercising your brains by board game ร่วมกันบริหารสมองและเสริมทักษะด้านต่างๆ อาทิเช่น เสริมความจำ และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ การวางแผน การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้แพ้รู้ชนะ ซึ่งเกมกระดานที่เราคัดสรรมานี้เป็นเกมกระดานแนวใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องสันทนาการเพียงอย่างเดียว เพราะเด็กก็ยังคงเป็นเด็ก ความสนุกสนานก็ยังเป็นสิ่งแรกที่เด็กวัยซนต้องการสัมผัส เป็นธรรมชาติตามวัย ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สนุกไปกับเกมกระดาน พร้อมกับการสอดแทรกการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ เด็กๆ จึงเปิดรับและเข้าใจได้ง่าย แถม "ยังสนุก" ไปกับกฎกติกา ความท้าทาย บ่อยครั้งที่เราเห็นเด็กๆ แก้ปัญหาผ่านเกมกระดานพร้อมๆ กับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ต้องการเร่งการเรียนรู้ของลูกๆ เรามาเร่งให้เด็กๆ เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับความสนุกกันค่ะ

[vc_column_innerContact
$49.86 / Per day Register today