เมื่อเจ้าปั๊กทั้งหลายต้องจัดการเก็บสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมอนรองนั่ง อาหาร จานข้าว
ช่วยด้วย!! น้ำตกไหลแรงมากเรือใกล้จะตกแล้ว แล้วจะทำอย่างไรดีกับเพชรที่เก็บมา ...