เริ่มต้นยังสนุก

เราเชื่อเสมอว่าความสนุกจะกระตุ้นให้เด็กๆ อยากต่อยอดการเรียนรู้ เมื่อเด็กๆ เปลี่ยนทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ในวัยที่เหมาะและพร้อม เขาจะเรียนรู้และพัฒนาได้ดีตามระดับและเร็วขึ้น

View More

เตรียมความพร้อม

สแกนลายนิ้ว เพื่อจะได้เข้าใจและวางแผนให้ทราบว่าเด็กๆ ของเรามีความพิเศษด้านไหน เหมาะกับการเลี้ยงดูลักษณะใด เพื่อจะได้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและส่งเสริมได้ถูกทาง

View More

อนาคตก้าวไกล

แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ (ซัมเมอร์เรียนภาษา ต่อ High School จนถึงระดับมหาวิทยาลัย) เพื่อความสำเร็จตามที่คาดหวัง

View More

เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างคือ บทเรียน

About Young Sanook

สมัยนี้สอนผ่านการพูดไม่พอแล้ว เราจึงนำเสนอกิจกรรมสำหรับเด็ก 4 ขวบขึ้นไป เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสนุกและฝึกฝนกระบวนการคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ ผ่านการเล่น เรียนรู้เรื่องราวรอบตัว และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนบนพื่นที่การแลกเปลี่ยนอย่างอิสระ

Our Courses

สนใจกิจกรรมติดต่อสอบถาม ตารางเวลาเรียนได้ที่ 095-782-2589

Our Course

Activities

กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Communication and Creativity) มุ่งมั่นให้เด็กๆ รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีอิสระในการฝึกคิด ฝึกทำ และฝึกสื่อสาร พร้อมต่อยอดการเรียนรู้อย่างมั่นใจ

Games

กิจกรรมการ “เล่น” ผ่านเกมที่ถูกออกแบบมาให้ฝึกสมองในด้านต่างๆ เช่น ฝึกเรื่องตรรกะ ฝึกการคำนวณและฝึกมิติสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคกูเกิ้ล เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นคว้า และทดลอง

Workshop

กิจกรรมท้าทายความสามารถให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะสายตาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก ไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์จินตนาการและงานศิลปะในแบบของตัวเอง

สแกนลายนิ้วมือ

สแกนลายนิ้ว เพื่อจะได้เข้าใจและวางแผนให้ทราบว่าเด็กๆ ของเรามีความพิเศษด้านไหน เหมาะกับการเลี้ยงดูลักษณะใด เพื่อจะได้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและส่งเสริมได้ถูกทาง

“Decode Your Potential, Discover Your Life”
Dermotoglyphics is like a map that leads one to understand his own potential and talents. Everyone inherits innate intelligence from their parents. And everybody genetic parents, and have the innate intelligence from their parents. If one’s intelligence gets no opportunity to be inspired and further developed, there is no way for one to develop a full range of intelligence of memory, understanding, reasoning, analysis, integration, and application.

สามารถสอบถามและพูดคุยได้ทุกวันค่ะ นักวิเคราะห์เราอยู่ประจำและให้คำแนะนำที่นี่ค่ะ
การสแกนใช้เวลาไม่นานเกิน 10 นาทีค่ะ การวิเคราะห์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเราจะทำการนัดหลังการสแกนค่ะ

 • 2013

  Start Up

 • 2014

  New office

 • 2015

  CooKids (Workshop)

 • 2016

  English Boardgames

 • 2017

  Membership System

 • 2018

  Summer Camp

 • 2019

  Patisserie Private Course

 • 2020

  Innovative Learning Class

 • 2021

  Mind Map Learning

CooKids Calendar

Learning by CooKids

3-7 กรกฏาคม

10-14 กรกฏาคม

17-21 กรกฏาคม

24-28 กรกฏาคม

what we have achived

Exploring the new world

2586

TEACHER & Staff

1286

Student

286

Classes

29

Labs